Професионален Домоуправител


  • Провеждане на общите събрания, според Закона за управление на етажната собственост и  изготвяне на протокола от тях.
  • Регистриране на Етажната собственост в районното кметство.
  • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред в етажната собственост.
  • Водене на Книгата на собствениците /домовата книга/.
  • Представляване на етажната собственост пред всички институции и дружества, с цел опазване на нейния интерес.
  • Съдействие за извършване на ремонти по поддръжка, аварийни ремонти, капиталови ремонти, почистване на входа и др.  като намира подизпълнители, защитавайки финансовите интереси на етажната собственост и контролира качественото изпълнение на дейността им.

 

Цена – 4,50 лв. на обект