Професионален Домоуправител и Касиер


 • Провеждане на общите събрания, според Закона за управление на етажната собственост и  изготвяне на протокола от тях.
 • Регистриране на Етажната собственост в районното кметство.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред в етажната собственост.
 • Водене на Книгата на собствениците /домовата книга/.
 • Представляване на етажната собственост пред всички институции и дружества, с цел опазване на нейния интерес.
 • Съдействие за извършване на ремонти по поддръжка, аварийни ремонти, капиталови ремонти, почистване на входа и др.  като намира подизпълнители, защитавайки финансовите интереси на етажната собственост и контролира качественото изпълнение на дейността им.
 • Събиране на ежемесечните суми за поддържане и управление на общите части  /чрез Ипей и Изипей, по банкова сметка и в офисите на фирмата/. Водене на  касовата наличност като ежемесечно на видно място в етажната собственост представя отчет на събраните и изразходвани средства. 
 • Осигурен достъп онлайн до клиентски портал през който следите личните Ви финанси в ЕС, както и финансите и разходването на средства във Вашата Етажна собственост.
 • Изготвяне и връчване на  покани за доброволно плащане на собствениците натрупали големи задължения.
 • Съдействие при организиране и водене на съдебни дела срещу неизрядните  обитатели в Етажната собственост.
 • Управление на Фонд "Ремонт и обновяване"

 

За цена: Моля свържете се с нас да изготвим индивидуална оферта.